Daniela Lecheva

Languages

Bulgarian | English

 

Location

Plovdiv, Bulgaria and online

 

Contacts

danispassova@gmail.com

+359 887 490 008

Аз съм Даниела Спасова – психолог и консултант по Позитивна психотерапия. Positum означава цяло и се основава на намиране на силни страни в слабостите на личността. В работата си използвам метода Body scan, който произлиза от медитативни практики за снемане на стрес. Мога да бъда полезна както на отделни индивиди, така и на двойки.

Аз съм дигитален номад, пътуващ в различни държави и консултиращ хора от цял свят онлайн. В момента работя лице в лице с клиенти в гр. Пловдив, България; преди това – в Нидерландия и Кипър; а къде ще бъде следващото място – предстои да разберем.

Конфуций е казал: “Намери си работата, която обичаш и няма да ти се налага да работиш нито ден”.

Аз обичам професията си, защото използвам изявените си качества наблюдателност, емпатия и удовлетворението да помагам на хората.

 

I am Daniela Lecheva – psychologist & consultant for Positive Psychotherapy. Positum means whole and is based on finding strengths in weaknesses of personality. In my job I use the Body scan method, which comes from meditative practices for stress release. I can be useful to both individuals and couples.

I am a digital nomad travelling different countries and I’m currently providing online consulting services to people from all around the world. At the moment, I’m working face to face with clients in the city of Plovdiv, Bulgaria; prior to that – in the Netherlands & Cyprus; and where the next place is going to be – we’re about to find out.